DEHB Tedavileri

> DEHB
DEHB Nedir?

DEHB Semptomları Nelerdir?

DEHB Tanısı

DEHB Nedenleri Nelerdir?

DEHB Sosyal Yasamı Nasıl Etkilemektedir?

Ebeveynler ve Bakıcılar Neler Yapabilir?

DEHB Okul Durumunu Nasıl Etkilemektedir?

DEHB Tedavileri

Gelecek DEHB'li Bireylere Ne Vaat Ediyor?

KaynaklarHerhangi bir DEHB tedavisinin amacı çocuğun günlük aktivitelerini ve öğrenmesini engelleyen istenmeyen davranışları değiştirmektir.

DEHB semptomlarının tedavisi ve kontrolü için başlıca iki yaklaşım söz konusudur.

1. Davranış değişikliği (tedavi ve danışmanlık hizmeti dahil)

2. İlaç tedavisi

İlaç ve davranış tedavisinden oluşan karma yaklaşım büyük bir klinik deneyde etkililik ve anne baba tatmini bakımından ölçüldüğünde en iyi dereceyi sunmuştur. Hastalar bu tedavi yaklaşımlarından yalnızca birini benimsediklerinde, ilaçla DEHB semptomlarının iyileştirilmesinde daha iyi sonuçlar elde ederler.

DEHB semptomlarını kontrol edebilen bir dizi ilaç vardır ve bunlar yaşam kalitesini gerçekten iyileştirebilmektedir. Doktorunuzla tedavi seçiminizi değerlendirmeniz önemlidir.

DEHB ilaçları güvenilir midir?

30 yıla yayılan yüzlerce araştırma DEHB tedavisinde güvenilir ve etkin uyarıcı ilaçların ortaya konmasını sağlamıştır. Ayrıca, araştırmalar mevcut en iyi ilaçları kullanan DEHB olan kişilerde, yetersiz tedavi gören ya da hiç görmeyen kişilere kıyasla gelecekte madde kullanım riskinin daha düşük olduğunu gösterdi.

İlaçları ne kadar sıklıkta almalıyım?

Orijinal uyarıcı ilaçlar

Geleneksel uyarıcı ilaçlar semptomlar üzerinde hemen etkisini göstermekle birlikte bu etki yalnızca üç ya da dört saat sürdüğünden, iyileşmenin sağlanması için tedavi genel olarak günde üç defaya varabilen ilaç kullanımını içermelidir.

Daha yeni uyarıcı ilaçlar

Günde birkaç kez ilaç kullanımı kanda ilaç düzeyinde "yüksek ve alçak" değerlere yol açabilir. Ayrıca gün ortasında ilaç kullanımı sıkıntı yaratabilir. Bunun sonucunda, DEHB olan pek çok çocuk, ergen ve erişkin okulda ya da işte ilacı alamaz. Bu nedenle, günde yalnızca bir kez alınan yeni ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlardan bazıları okul ya da iş saatleri süresince etkili olurken, diğerleri evde akşam yapılacak işleri de kapsayacak şekilde 12 saate varan bir etkililik sergilerler. Bu da, potansiyel olarak sıkıntı yaratan okul hemşiresine başvurulması ya da ilaç almak için işe ara verilmesi gereksinimini ortadan kaldırır, DEHB olan çocuğun ya da erişkinin ilaç kullanımını kolaylaştırır. Bunlara ek olarak, bazı ilaçlar gün boyunca sürekli ve dengeli bir biçimde akış sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış olup, diğer ilaçlarda sıklıkla görülen tepe ve vadi değerleri azaltırlar. Yeni uyarıcı ilaçlar şunları kapsamaktadır: OROS metilfenidat HCI, metilfenidat ve dekstroamfetamin sülfat.

DEHB tedavisinde kullanılan en yeni ve etkisi daha uzun süreli ilaçlar için doktorunuzla görüşün.