Andımız


Credo (Andımız), liderlik ve çalışma prensipleri üzerine yazılmış bilinen en eski şirket anayasalarından biridir.

Credo, General Robert Wood tarafından 1943 yılında kaleme alındığı dönemde de zamanının ötesinde bir mesaj içeriyordu. Johnson&Johnson’da çalışan her bir bireyin sorumluluklarını açıkça dile getiren Credo, ilk ve en önemli önceliğini hizmette bulunduğu topluma adamıştır. Ardından, çalışanlarına, işbirliği içinde olduğu yerel ve küresel topluma ve son olarak hissedarlara seslenir.

Andımız


En öncelikli sorumluluğumuzun doktorlara,
hemşirelere, hastalara, annelere, babalara ürünlerimizden ve,
hizmetlerimizden yararlanan herkese karşı olan sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.
Onların gereksinimlerini karşılamak için yaptığımız her şey
üstün kalitede olmalıdır. Uygun fiyatları koruyabilmek için
sürekli maliyetlerimizi düşürmeye çalışmalıyız.
Müşterilerimizin siparişleri doğru şekilde ve anında yerine getirilmelidir.
Tedarikçi ve bayilerimizin yeterli bir
kazanç sağlayabilme olanakları olmalıdır. .

Dünyanın her yerinde bizimle çalışan erkek ve kadın,
bütün personelimize karşı sorumluyuz.
Herkes ayrı birer birey olarak değerlendirilmelidir.
Onurlarına saygı göstermeli,
değerlerini bilmeli ve onları mükaafatlandırmalıyız.
İşlerini yaparken kendilerini güvencede hissetmelidirler.
Emeklerinin karşılığı adil ve yeterli olmalı, onlar için temiz, düzenli
ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratılmalıdır. Çalışanlarımızın ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine
yardımcı olmak için değişik yollar araştırmalı ve denemeliyiz.
Çalışanlarımız, önerilerde bulunmak
ve şikayetlerini dile getirmekte özgür olmalıdırlar.
İşe alınma, gelişme ve ilerlemede herkese eşit olanaklar tanınmalıdır
Ahlak kurallarına uygun davranan,
adil ve yetenekli yöneticiler seçmeliyiz.

İçinde yaşadığımız topluma ve
tüm dünya toplumuna karşı sorumluyuz. İyi birer vatandaş olmalı,
topluma yararlı çalışmaları ve yardımları desteklemeliyiz.
Vergilerimizi eksiksiz ve zamanında ödemeliyiz.
Toplumun gelişmesi, sağlık ve eğitim koşullarının
iyileştirilmesi için gösterilen çabaları desteklemeliyiz.
Çevreyi ve doğal kaynakları korumalı bizim kullanımımıza sunulmuş mal varlıklarını, binaları iyi durumda tutmalıyız.

Son sorumluluğumuz hissedarlarımıza karşıdır.
Yaptığımız işler sağlıklı kar sağlamalıdır.
Yeni fikirler denenmelidir. Araştırmalar devam ettirilmeli,
yaratıcı programlar geliştirilmeli
ve hataların sorumluluğu üstlenilmelidir.
Çağdaş araç - gereçler kullanılmalı, yeni olanaklar sağlanmalı
ve pazara yeni ürünler sunulmalıdır.
Kötü koşullar için hazırlıklı olunmalıdır.
Bu prensiplere uygun çalışıldığında ortaklarımız
iyi bir sonuç alabileceklerdir.